GDYNIA | ul. ZGODA 8 (wcześniej Starowiejska 1) | TELEFON: 883 719 008

W CENTRUM PSYCHOTECHNIKI wykonuje badania psychologiczne dla kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy, badania psychologiczne dla operatorów maszyn i urządzeń inżynieryjno-budowlanych, badania psychologiczne dla osób pracujących na wysokości, badania psychologiczne dla osób posługujących się bronią, ochroniarzy, pracowników sądów. Zapewniam również pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży.

Posiadam wszelkie wymagane zezwolenia wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego (NR 053-GPP) konieczne do prowadzenia gabinetu psychologicznego i wystawiania odpowiednich orzeczeń.

BADANIA PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzamy badania psychologiczne dla osób kierujących pojazdami wszystkich kategorii prawa jazdy. Więcej o badaniach kierowców…

BADANIA PSYCHOLOGICZNE OPERATORÓW

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzamy badania psychologiczne dla osób pracujących na stanowiskach operatorskich. Więcej o badaniach operatorów…

BADANIA PSYCHOLOGICZNE NA WYSOKOŚĆ

Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Więcej o badaniach wysokościowych…

BADANIA PSYCHOLOGICZNE NA BROŃ

Badania psychologiczne stanowią część procedury w procesie ubiegania się o pozwolenie na broń. Więcej o badaniach na broń…

BADANIA PSYCHOLOGICZNE OCHRONIARZY

Badania psychologiczne stanowią część procedury w procesie ubiegania się o licencję pracownika ochrony. Więcej o badaniach dla ochroniarzy…

BADANIA PSYCHOLOGICZNE DLA SĄDÓW

Badania psychologiczne stanowią część procedury w procesie ubiegania się o pracę w sądzie. Więcej o badaniach dla sądów…

TESTY PSYCHOLOGICZNE

Diagnoza 9 obszarów psychologicznych dla osób indywidualnych oraz firm. Więcej o testach psychologicznych…

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Każdy z nas, kiedy dotykają go trudności, stara się dać z nimi radę własnymi siłami.
I w większości sytuacji skutecznie rozwiązuje swoje problemy sam, albo z pomocą bliskich osób. Kiedy jednak dotychczasowe sposoby nie pomagają, pojawia się wrażenie że jest się w matni, pułapce z której nie ma wyjścia. Kiedy wydaje się, że życie wymyka się z rąk, i ani dobre rady ani większe starania nie przynoszą rozwiązania, warto skorzystać z pomocy psychologa. Więcej o pomocy psychologicznej…

MOI PARTNERZY MEDYCZNI

Jeśli Twoja firma współpracuję z którymś z moich partnerów medycznych to zachęcam do wykonania badań psychologicznych u mnie 🙂 Wystarczy poprosić o skierowanie do CENTRUM PSYCHOTECHNIKI a ja zapewnię szacunek, życzliwość i bezstresową atmosferę podczas badania 🙂

error: Content is protected !!