GDYNIA | ul. ZGODA 8 (wcześniej Starowiejska 1) | TELEFON: 883 719 008

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

 

BADANIA PSYCHOLOGICZNE NA BROŃ

    • osób ubiegających się o pozwolenie na broń (w celach ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, łowieckich, sportowych, kolekcjonerskich, pamiątkowych, szkoleniowych)
    • osób zajmujących się wytwarzaniem/obrotem materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją
    • strażników miejskich

error: Content is protected !!