GDYNIA | ul. ZGODA 8 (wcześniej Starowiejska 1) | TELEFON: 883 719 008

TESTY PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o sobie, o Twoich indywidualnych cechach, zapraszam do wykonania testów psychologicznych, które pozwolą ocenić Twój indywidualny potencjał. Pełen pakiet diagnozy 9 obszarów psychologicznych wraz z pisemną interpretacją to koszt 390 zł, a przy wyborze pojedynczego testu koszt 50 zł.

01

DIAGNOZA OSOBOWOŚCI.
Nazwa testu: Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R / Inwentarz Osobowości NEO-FFI
Diagnoza wymiarów osobowości: Psychotyzmu, Ekstrawersji, Neurotyzmu, Otwartości na Doświadczenie, Ugodowości i Sumienności.

02

DIAGNOZA RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH STRESOWYCH.
Nazwa Testu: Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS
Diagnoza 3 styli radzenia sobie w sytuacjach stresowych: Styl skoncentrowany na zadaniu; Styl skoncentrowany na emocjach; Styl skoncentrowany na unikaniu.

03

DIAGNOZA TEMPERAMENTU.
Nazwa Testu: Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT
Diagnoza 6 skal temperamentu: Żwawość (tendencja do szybkiego reagowania, utrzymywania wysokiego tempa wykonywanych czynności oraz łatwego dostosowania zachowania), Perseweratywność (tendencja do trwania i powtarzania danego zachowania, pomimo zaprzestania działania innych czynników), Wrażliwość sensoryczna (zdolność reagowania na bodźce zmysłowe o małej wartości stymulującej), Reaktywność emocjonalna (tendencja do intensywnego reagowania na bodźce wywołujące emocje, wyrażająca się w dużej wrażliwości i niskiej odporności emocjonalnej), Wytrzymałość (zdolność do adekwatnego reagowania w sytuacjach wymagających długotrwałej lub wysoko stymulującej aktywności oraz w warunkach silnej stymulacji zewnętrznej) i Aktywność (tendencja do zachowań o wysokiej wartości stymulacyjnej).

04

DIAGNOZA PEŁNIONYCH RÓL W ZESPOLE.
Nazwa Testu: Role grupowe wg Mereditha Belbina
Diagnoza pełnienia 8 typów ról w zespole w celu odpowiedzi na pytanie jak zorganizować zgrany zespół, bazując na umiejętnościach i predyspozycjach jego poszczególnych członków. Każdy z nas prezentuje bowiem określony typ pracownika i może pełnić odmienną rolę w zespole. Naturalny lider; Praktyczny organizator; Sędzia; Człowiek akcji; Człowiek kontaktów; Człowiek grupy; Perfekcjonista; Siewca.

05

DIAGNOZA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ.
Nazwa Testu: Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE
Diagnoza inteligencji emocjonalnej, rozumianej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem.

06

DIAGNOZA IMPULSYWNOŚCI, SKŁONNOŚCI DO RYZYKA, EMPATII.
Nazwa Testu: Kwestionariusz Impulsywności IVE
Diagnoza trzech cech osobowości: impulsywności, skłonności do ryzyka oraz empatii. Diagnoza cech przyszłych liderów, osób ze skłonnościami przywódczymi jak i osób, które nie posiadają adekwatnych cech do zajmowania danego stanowiska.

07

DIAGNOZA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH.
Nazwa Testu: Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS
Diagnoza kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych.

08

DIAGNOZA KONCENTRACJI, PODZIELNOŚCI I PRZERZUTNOŚCI UWAGI.
Nazwa Testu: Tablice Poppelreutera / Couve II
Diagnoza koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej. Przez koncentrację uwagi rozumiemy tu zdolność do świadomego skupienia się na wykonywanym zadaniu, połączoną z nieuświadomioną umiejętnością selekcjonowania w trakcie wykonywania zadania, dopływających z organizmu i spoza niego bodźców. Przez podzielność uwagi rozumiemy tu zdolność do jednoczesnego wykonywania kilku czynności wymagających uwagi. Przez przerzutność uwagi rozumiemy tu zdolność do szybkiego przenoszenia uwagi z jednego obiektu na drugi.

09

DIAGNOZA INTELIGENCJI OGÓLNEJ.
Nazwa Testu: Test Matryc Ravena TMS-K
Diagnoza poziomu inteligencji ogólnej. Test mierzy umiejętność analizy i syntezy informacji, poziom myślenia logicznego.

TESTY PSYCHOLOGICZNE DLA FIRM

W celu rzetelnej i profesjonalnej oceny przyszłego pracownika, jak również pracownika, którego potencjał można zweryfikować, przeprowadzam testy psychologiczne, mające na celu dostarczenie wiedzy niezbędnej przy podejmowaniu decyzji dotyczących zatrudnienia jak i zmian rotacyjnych w strukturze firmy.

W zależności od potrzeb Państwa firmy, ocena psychologicznych predyspozycji pracowników może pomóc w procesie budowania zespołu, awansowania pracowników, redukcji etatów czy określeniu potrzeb szkoleniowych.

Dzięki stosowanym przeze mnie metodom uzyskacie Państwo informacje na temat zdolności i osobowości kandydatów do pracy, bądź aktualnych pracowników Państwa firmy. Dowiecie się Państwo także o charakterystycznych zachowaniach pracownika w grupie, zdolnościach przywódczych, o stylach zarządzania i sposobach, które wykazuje Państwa pracownik podczas rozwiązywania konfliktów. Pomiary narzędziami, którymi się posługuje pozwalają również sprawdzić umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, analizy i syntezy oraz zdolności twórczych. Mierzona jest też sumienność i motywacja do pracy.

Przygotowałam testy psychologiczne, dzięki którym dowiecie się Państwo więcej o predyspozycjach, cechach i zdolnościach swoich pracowników, dlatego jeżeli przeprowadzacie Państwo rekrutację pracowników, planujecie zmiany kadrowe, albo chcecie po prostu sprawniej zarządzać zespołem pracowników – zapraszamy do kontaktu ze mną. Testy psychologiczne wykonuje na miejscu w mojej pracowni w Gdyni jak również w siedzibie zamawiającego na terenie całej Polski.

Pełen pakiet diagnozy 9 obszarów psychologicznych wraz z pisemną interpretacją to koszt 390 zł, a przy wyborze pojedynczego testu koszt 50 zł.

01

DIAGNOZA OSOBOWOŚCI.
Nazwa testu: Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R / Inwentarz Osobowości NEO-FFI
Diagnoza wymiarów osobowości: Psychotyzmu, Ekstrawersji, Neurotyzmu, Otwartości na Doświadczenie, Ugodowości i Sumienności.

02

DIAGNOZA RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH STRESOWYCH.
Nazwa Testu: Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS
Diagnoza 3 styli radzenia sobie w sytuacjach stresowych: Styl skoncentrowany na zadaniu; Styl skoncentrowany na emocjach; Styl skoncentrowany na unikaniu.

03

DIAGNOZA TEMPERAMENTU.
Nazwa Testu: Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT
Diagnoza 6 skal temperamentu: Żwawość (tendencja do szybkiego reagowania, utrzymywania wysokiego tempa wykonywanych czynności oraz łatwego dostosowania zachowania), Perseweratywność (tendencja do trwania i powtarzania danego zachowania, pomimo zaprzestania działania innych czynników), Wrażliwość sensoryczna (zdolność reagowania na bodźce zmysłowe o małej wartości stymulującej), Reaktywność emocjonalna (tendencja do intensywnego reagowania na bodźce wywołujące emocje, wyrażająca się w dużej wrażliwości i niskiej odporności emocjonalnej), Wytrzymałość (zdolność do adekwatnego reagowania w sytuacjach wymagających długotrwałej lub wysoko stymulującej aktywności oraz w warunkach silnej stymulacji zewnętrznej) i Aktywność (tendencja do zachowań o wysokiej wartości stymulacyjnej).

04

DIAGNOZA PEŁNIONYCH RÓL W ZESPOLE.
Nazwa Testu: Role grupowe wg Mereditha Belbina
Diagnoza pełnienia 8 typów ról w zespole w celu odpowiedzi na pytanie jak zorganizować zgrany zespół, bazując na umiejętnościach i predyspozycjach jego poszczególnych członków. Każdy z nas prezentuje bowiem określony typ pracownika i może pełnić odmienną rolę w zespole. Naturalny lider; Praktyczny organizator; Sędzia; Człowiek akcji; Człowiek kontaktów; Człowiek grupy; Perfekcjonista; Siewca.

05

DIAGNOZA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ.
Nazwa Testu: Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE
Diagnoza inteligencji emocjonalnej, rozumianej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem.

06

DIAGNOZA IMPULSYWNOŚCI, SKŁONNOŚCI DO RYZYKA, EMPATII.
Nazwa Testu: Kwestionariusz Impulsywności IVE
Diagnoza trzech cech osobowości: impulsywności, skłonności do ryzyka oraz empatii. Diagnoza cech przyszłych liderów, osób ze skłonnościami przywódczymi jak i osób, które nie posiadają adekwatnych cech do zajmowania danego stanowiska.

07

DIAGNOZA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH.
Nazwa Testu: Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS
Diagnoza kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych.

08

DIAGNOZA KONCENTRACJI, PODZIELNOŚCI I PRZERZUTNOŚCI UWAGI.
Nazwa Testu: Tablice Poppelreutera / Couve II
Diagnoza koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej. Przez koncentrację uwagi rozumiemy tu zdolność do świadomego skupienia się na wykonywanym zadaniu, połączoną z nieuświadomioną umiejętnością selekcjonowania w trakcie wykonywania zadania, dopływających z organizmu i spoza niego bodźców. Przez podzielność uwagi rozumiemy tu zdolność do jednoczesnego wykonywania kilku czynności wymagających uwagi. Przez przerzutność uwagi rozumiemy tu zdolność do szybkiego przenoszenia uwagi z jednego obiektu na drugi.

09

DIAGNOZA INTELIGENCJI OGÓLNEJ.
Nazwa Testu: Test Matryc Ravena TMS-K
Diagnoza poziomu inteligencji ogólnej. Test mierzy umiejętność analizy i syntezy informacji, poziom myślenia logicznego.

error: Content is protected !!