GDYNIA | ul. ZGODA 8 (wcześniej Starowiejska 1) | TELEFON: 883 719 008

Joanna Rosielewska

Nazywam się Joanna Rosielewska i jestem absolwentką Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentką Psychologii Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie współpracującej z Instytutem Transportu Samochodowego.

Posiadam uprawnienia do prowadzenia badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz uprawnienia do badań psychologicznych w górnictwie (na wszystkie stanowiska górnicze) nadane przez Główny Instytut Górnictwa jak również uprawnienia do badań psychologicznych osób posługujących się bronią.

Jestem również psychologiem dzieci i młodzieży. Moim zasobem jest 15-letnie doświadczenie psychologiczne.

„Ludzie są najważniejszym kapitałem Firmy. To od ludzi w decydującej mierze zależy jak Firma funkcjonuje, jakie osiąga wyniki, jaka panuje w niej atmosfera. Badania psychologiczne pomagają podejmować trafne decyzje w wielu obszarach dotyczących bezpieczeństwa, zarządzania… Orzekanie istnienia lub braku przeciwskazań psychologicznych osób wykonujących pracę na różnych stanowiskach jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym, przyczyniającym się do poprawy systemu bezpieczeństwa nas wszystkich.”

mgr Joanna Rosielewska

logo_wersja-uzupeniajca_czarny_2 SWPS_logo_mistrzowski_start logo_ITS_z_napisem ptp

error: Content is protected !!