GDYNIA | ul. ZGODA 8 (wcześniej Starowiejska 1) | TELEFON: 883 719 008

Joanna Rosielewska

Nazywam się Joanna Rosielewska i jestem absolwentką Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentką Psychologii Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie współpracującej z Instytutem Transportu Samochodowego.

Posiadam uprawnienia do prowadzenia badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz uprawnienia do badań psychologicznych w górnictwie (na wszystkie stanowiska górnicze) nadane przez Główny Instytut Górnictwa jak również uprawnienia do badań psychologicznych osób posługujących się bronią.

„Ludzie są najważniejszym kapitałem Firmy. To od ludzi w decydującej mierze zależy jak Firma funkcjonuje, jakie osiąga wyniki, jaka panuje w niej atmosfera. Badania psychologiczne pomagają podejmować trafne decyzje w wielu obszarach dotyczących bezpieczeństwa, zarządzania… Orzekanie istnienia lub braku przeciwskazań psychologicznych osób wykonujących pracę na różnych stanowiskach jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym, przyczyniającym się do poprawy systemu bezpieczeństwa nas wszystkich.”

Jestem także psychologiem dziecięcym, absolwentką Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Moim zasobem jest doświadczenie i wiedza pochodząca z licznych szkoleń i kursów dotyczących: Terapii złości i agresji u dzieci i młodzieży; Terapii psychologiczno pedagogicznej; Opiniowania psychologiczno pedagogicznego; Diagnozy i terapii zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży; Diagnozy i terapii zaburzeń lękowych u dzieci; Bajkoterapii Klinicznej; Rysunku Rodziny i innych testów projekcyjnych jako metod diagnozy psychologiczno pedagogicznej dziecka; Opiniowania psychologiczno pedagogicznego trudności szkolnych i wielu innych.

Kocham pracować z dziećmi, a wykonywanie zawodu psychologa dziecięcego jest moją pasją.

Pomagam zrozumieć, zapobiegam, diagnozuję. Zrozumienie dziecka w szczególności jest jedną z najważniejszych rzeczy, której należy dowiedzieć się będąc rodzicem. Dzieci potrzebują czasem pomocy psychologicznej, tak jak dorośli. Pomoc psychologiczną zazwyczaj rozpoczynam, gdy rodzice, nauczyciele, pedagodzy szkolni zauważą, że dzieci nie funkcjonują tak dobrze, jak by mogły. Zgłaszają się do mnie rodzice z problemami wychowawczymi, rozwojowymi, edukacyjnymi pojawiającymi się na różnych etapach rozwoju dziecka.

mgr Joanna Rosielewska

logo_wersja-uzupeniajca_czarny_2 SWPS_logo_mistrzowski_start logo_ITS_z_napisem ptp

error: Content is protected !!