GDYNIA | UL. STAROWIEJSKA 1 | TELEFON: 883 719 008

GDAŃSK | UL. WILEŃSKA 44 | TELEFON: 509 388 210

W celu rzetelnej i profesjonalnej oceny przyszłego pracownika, jak również pracownika, którego potencjał można zweryfikować, przeprowadzamy badania psychologiczne, mające na celu dostarczenie wiedzy niezbędnej przy podejmowaniu decyzji dotyczących zatrudnienia jak i zmian rotacyjnych w strukturze firmy.

W zależności od potrzeb Państwa firmy, ocena psychologicznych predyspozycji pracowników może pomóc w procesie budowania zespołu, awansowania pracowników, redukcji etatów czy określeniu potrzeb szkoleniowych.

Podczas podejmowania dobrej decyzji rekrutacyjnej, specjaliści pragną jak najlepiej poznać osoby zainteresowane podjęciem, bądź utrzymaniem pracy w ich firmie. Oferujemy przeprowadzenie 10 rzetelnych testów psychologicznych do pomiaru różnorodnych aspektów ludzkiego funkcjonowania. Narzędzia przez nas wykorzystywane, mierzą przede wszystkim:
• cechy i kompetencje osobowościowe,
• inteligencję,
• odporność na stres i metody radzenia sobie ze stresem,
• role grupowe i zdolności przywódcze,
• uwagę i koncentrację.

Dzięki stosowanym przez nas metodom uzyskujemy informacje między innymi na temat zdolności i osobowości kandydatów do pracy na poszczególne stanowiska, bądź aktualnych pracowników Państwa firmy. W stworzonym przez nas profilu psychologicznym dowiecie się Państwo także o charakterystycznych zachowaniach pracownika w grupie, zdolnościach przywódczych, o stylach zarządzania i sposobach, które wykazuje Państwa pracownik podczas rozwiązywania konfliktów. Pomiary narzędziami, którymi się posługujemy pozwalają również sprawdzić umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, analizy i syntezy oraz zdolności twórczych. Mierzona jest też sumienność i motywacja do pracy.

Przygotowaliśmy pakiet 10 testów psychologicznych, dzięki którym dowiecie się Państwo więcej o predyspozycjach, cechach i zdolnościach swoich pracowników dlatego jeżeli przeprowadzacie Państwo rekrutację pracowników, planujecie zmiany kadrowe, albo chcecie po prostu sprawniej zarządzać zespołem pracowników – zapraszamy do kontaktu nami. Testy psychologiczne wykonujemy na miejscu w naszej pracowni w Gdyni jak również w siedzibie zamawiającego na terenie całej Polski.

01

DIAGNOZA INTELIGENCJI.
Pomiar poziomu inteligencji ogólnej. Test mierzy umiejętność analizy i syntezy informacji oraz poziom myślenia logicznego.

02

OCENA KONCENTRACJI, PODZIELNOŚCI I PRZERZUTNOŚCI UWAGI.
Ocena koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej. Przez koncentrację uwagi rozumiemy tu zdolność do świadomego skupienia się na wykonywanym zadaniu, połączoną z nieuświadomioną umiejętnością selekcjonowania w trakcie wykonywania zadania, dopływających z organizmu i spoza niego bodźców. Przez podzielność uwagi rozumiemy tu zdolność do jednoczesnego wykonywania kilku czynności wymagających uwagi. Przez przerzutność uwagi rozumiemy tu zdolność do szybkiego przenoszenia uwagi z jednego obiektu na drugi.

03

DIAGNOZA OSOBOWOŚCI część 1.
Diagnoza 4 wymiarów osobowości: Psychotyzmu, Ekstrawersji, Neurotyzmu, Kłamstwa.

04

DIAGNOZA OSOBOWOŚCI część 2.
Diagnoza 3 cech osobowości: Impulsywności, Skłonności do ryzyka oraz Empatii. Wykazuje cechy przyszłych liderów, osób ze skłonnościami przywódczymi jak i osób, które nie posiadają adekwatnych cech do zajmowania danego stanowiska.

05

DIAGNOZA OSOBOWOŚCI część 3.
Diagnoza 5 cech osobowości określana jako model Wielkiej Piątki: Neurotyczność, Ekstrawersja, Otwartość, Ugodowość i Sumienność.

06

DIAGNOZA RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH STRESOWYCH.
Diagnoza 3 styli radzenia sobie w sytuacjach stresowych: Styl skoncentrowany na zadaniu; Styl skoncentrowany na emocjach; Styl skoncentrowany na unikaniu.

07

DIAGNOZA PEŁNIENIA RÓL W ZESPOLE.
Diagnoza pełnienia 8 typów ról w zespole w celu odpowiedzi na pytanie jak zorganizować zgrany zespół, bazując na umiejętnościach i predyspozycjach jego poszczególnych członków. Każdy z nas prezentuje bowiem określony typ pracownika i może pełnić odmienną rolę w zespole. Naturalny lider; Praktyczny organizator; Sędzia; Człowiek akcji; Człowiek kontaktów; Człowiek grupy; Perfekcjonista; Siewca.

08

DIAGNOZA POCZUCIA KONTROLI W SYTUACJI PRACY.
Diagnoza 2 typów poczucia kontroli w sytuacji pracy pozwalająca ocenić większe zaangażowanie i współpracę w zespole: Styl wewnętrzny i Styl zewnętrzny.

09

DIAGNOZA TEMPERAMENTU.
Diagnoza 6 skal temperamentu: Żwawość (tendencja do szybkiego reagowania, utrzymywania wysokiego tempa wykonywanych czynności oraz łatwego dostosowania zachowania), Perseweratywność (tendencja do trwania i powtarzania danego zachowania, pomimo zaprzestania działania innych czynników), Wrażliwość sensoryczna (zdolność reagowania na bodźce zmysłowe o małej wartości stymulującej), Reaktywność emocjonalna (tendencja do intensywnego reagowania na bodźce wywołujące emocje, wyrażająca się w dużej wrażliwości i niskiej odporności emocjonalnej), Wytrzymałość (zdolność do adekwatnego reagowania w sytuacjach wymagających długotrwałej lub wysoko stymulującej aktywności oraz w warunkach silnej stymulacji zewnętrznej) i Aktywność (tendencja do zachowań o wysokiej wartości stymulacyjnej).

10

DIAGNOZA MOTYWACJI OSIĄGNIĘĆ.
Diagnoza motywacji osiągnięć (określanej jako stan gotowości do podjęcia działań ukierunkowanych na zdobycie, realizację określonego celu). Pomiar motywacji osiągnięć z uwzględnieniem różnych jej komponentów, takich jak preferowanie trudnych zadań, wiara w sukces, ukierunkowanie na cel, nastawienie na rywalizację, wytrwałość.

error: Content is protected !!