GDYNIA | UL. STAROWIEJSKA 1 | TELEFON: 883 719 008

Oferujemy szkolenia zróżnicowane pod względem tematyki i metodyki ich przeprowadzania. Naszymi klientami są firmy prywatne, instytucje państwowe, a także klienci indywidualni. Nasi wykładowcy mają doświadczenie zarówno akademickie, jak i praktyczne osiągnięcia w biznesie. Wspieramy firmy i organizacje w rozwoju menedżerów i pracowników oferując kompleksowe, nastawione na zmianę i dostosowane do potrzeb szkolenia.

Pomimo, że nasi trenerzy i konsultanci to praktycy biznesowi wykładowcami w Centrum Psychotechniki nie zostali od razu. Każdy kandydat musi najpierw przejść bardzo intensywny trening. Nacisk kładziemy zarówno na przygotowanie merytoryczne jak i na sposób prowadzenia zajęć oraz umiejętność pracy z uczestnikami.

Szkolenia oferowane przez Centrum Psychotechniki to gwarancja wysokiej jakości i profesjonalizmu będących wynikiem wieloletniego doświadczenia w zakresie programów szkoleniowych dla firm prywatnych, instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, a także klientów indywidualnych.

Szkolenia psychologiczne trwają 6 godzin i wykonujemy je na miejscu w naszej pracowni w Gdyni jak również w siedzibie zamawiającego na terenie całej Polski. W momencie zainteresowania jednym z naszych szkoleń prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres centrum.psychotechniki@gmail.com podając nazwę szkolenia, liczbę osób dla których mamy przeprowadzić szkolenie oraz miejsce szkolenia. W odpowiedzi prześlemy szczegółową ofertę.

01

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA MEDYCZNEGO – PIELĘGNIARKI.
Program szkolenia: Istota komunikacji. Pacjent zgłasza się do placówki zdrowotnej – postawa pielęgniarki. Pielęgniarka powinna zachwycić pacjenta. Budowanie pozytywnego nastroju. Wizerunek pielęgniarki. Warunki skutecznej komunikacji. Komunikacja niewerbalna. Pielęgniarka – element marketingu. Pielęgniarka jako sprzedawca usług. Rola pielęgniarki w edukowaniu pacjentów. Samoorganizacja stanowiska pracy. Test psychologiczny badający cechy osobowości. Test psychologiczny określający role jaką pełni pielęgniarka w zespole.

02

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA MEDYCZNEGO – RECEPCJONISTKI.
Program szkolenia: Istota komunikacji. Pacjent zgłasza się do placówki zdrowotnej – postawa recepcjonistki. Komunikacja recepcjonistki z gabinetem. Wizerunek recepcjonistki. Warunki skutecznej komunikacji. Komunikacja niewerbalna. Recepcjonistka – element marketingu. Samoorganizacja stanowiska pracy. Rozmowa telefoniczna a zwykła rozmowa. Dzwoni telefon – ważne pierwsze wrażenie. Słuchanie a słyszenie. Błędy słuchania. Dekalog dobrego słuchacza. Język rozmów. Codzienne odbieranie telefonów jako obowiązek recepcjonistki. Zaangażowanie w rozmowę. Rozwijanie samodzielności. Profesjonalna postawa recepcjonistki. Odbieranie informacji. Techniki zniechęcające rozmówców. Rola automatycznej sekretarki. Test psychologiczny badający cechy osobowości. Test psychologiczny określający role jaką pełni recepcjonistka w zespole.

03

PRZEKAZYWANIE ZŁYCH WIADOMOŚCI.
Program szkolenia: Osoba jako jednostka indywidualna – poznanie siebie – test psychologiczny badający osobowość. Test psychologiczny badający radzenia sobie ze stresem. Pojęcie, rodzaje i źródła stresu. Zespół stresu pourazowego PTSD. Style radzenia sobie ze stresem. Zdolność empatii. Istota komunikacji. Warunki skutecznej komunikacji. Aktywne słuchanie, umiejętne zadawanie pytań. Czym są, jak powstają i jak sobie z nimi radzić z emocjami. Radzenie sobie ze swoimi emocjami oraz emocjami drugiej osoby. Czym jest inteligencja emocjonalna. Test psychologiczny badający inteligencję emocjonalną. Trauma / uraz psychiczny. Żałoba i jej etapy. Strategie przygotowania osoby do odebrania złych wiadomości. Strategie przekazywania złych wiadomości.

error: Content is protected !!