GDYNIA | UL. STAROWIEJSKA 1 | TELEFON: 883 719 008

GDAŃSK | UL. WILEŃSKA 44 | TELEFON: 509 388 210

Jeśli chcesz profesjonalnie wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej przygotujemy Ciebie, abyś zdobył jak najwyższą liczbę punktów w procesie rekrutacji i selekcji. Przeprowadzimy próbne badania i konsultacje psychologiczne, mające na celu dostarczenie Tobie wiedzy i umiejętności, aby pokazać siebie w najbardziej atrakcyjny dla pracodawcy sposób.

Podzieliliśmy proces przygotowania Ciebie w celu uzyskania jak najlepszych wyników na 5 etapów, dzięki którym dowiesz się więcej o swoich predyspozycjach, cechach i zdolnościach do pracy na różnych stanowiskach pracy oraz przygotujesz się jak najlepiej do rozmowy kwalifikacyjnej.

01

DIAGNOZA OSOBOWOŚCI.
Diagnoza 4 wymiarów osobowości: Psychotyzmu, Ekstrawersji, Neurotyzmu, Kłamstwa.

02

DIAGNOZA RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH STRESOWYCH.
Diagnoza 3 styli radzenia sobie w sytuacjach stresowych: Styl skoncentrowany na zadaniu; Styl skoncentrowany na emocjach; Styl skoncentrowany na unikaniu.

03

DIAGNOZA TEMPERAMENTU.
Diagnoza 6 skal temperamentu: Żwawość (tendencja do szybkiego reagowania, utrzymywania wysokiego tempa wykonywanych czynności oraz łatwego dostosowania zachowania), Perseweratywność (tendencja do trwania i powtarzania danego zachowania, pomimo zaprzestania działania innych czynników), Wrażliwość sensoryczna (zdolność reagowania na bodźce zmysłowe o małej wartości stymulującej), Reaktywność emocjonalna (tendencja do intensywnego reagowania na bodźce wywołujące emocje, wyrażająca się w dużej wrażliwości i niskiej odporności emocjonalnej), Wytrzymałość (zdolność do adekwatnego reagowania w sytuacjach wymagających długotrwałej lub wysoko stymulującej aktywności oraz w warunkach silnej stymulacji zewnętrznej) i Aktywność (tendencja do zachowań o wysokiej wartości stymulacyjnej).

04

DIAGNOZA PEŁNIONYCH RÓL W ZESPOLE.
Diagnoza pełnienia 8 typów ról w zespole w celu odpowiedzi na pytanie jak zorganizować zgrany zespół, bazując na umiejętnościach i predyspozycjach jego poszczególnych członków. Każdy z nas prezentuje bowiem określony typ pracownika i może pełnić odmienną rolę w zespole. Naturalny lider; Praktyczny organizator; Sędzia; Człowiek akcji; Człowiek kontaktów; Człowiek grupy; Perfekcjonista; Siewca.

05

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PSYCHOLOGIEM.
Co powinieneś zrobić, aby zwiększyć szansę, że to Ty dostaniesz ofertę pracy. Pierwsze wrażenie czyli na co zwracać uwagę. Jakich pytań się spodziewać i jakich odpowiedzi pracodawca oczekuje od idealnego kandydata. Jakie pytanie koniecznie zadać na rozmowie kwalifikacyjnej a jakich unikać.

error: Content is protected !!