GDYNIA | UL. STAROWIEJSKA 1 | TELEFON: 883 719 008

GDAŃSK | UL. WILEŃSKA 44 | TELEFON: 509 388 210

Zapraszam do wykonania testu psychologicznego (wg teorii Carla Gustava Junga), dzięki któremu dowiesz się jaki typ osobowości z 16 możliwych posiadasz co pozwoli Tobie w pełni wykorzystywać swój potencjał oraz podejmować przemyślane decyzję dotyczących edukacji i kariery zawodowej.

ESTJ
ADMINISTRATOR

ESFJ
ADWOKAT

ESTP
ANIMATOR

ISFP
ARTYSTA

ENFJ
DORADCA

ENTJ
DYREKTOR

ENFP
ENTUZJASTA

INFP
IDEALISTA

ENTP
INNOWATOR

ISTJ
INSPEKTOR

INTP
LOGIK

INFJ
MENTOR

ISFJ
OPIEKUN

ISTP
PRAKTYK

ESFP
PREZENTER

INTJ
STRATEG

error: Content is protected !!